Transformatie

 

Verandering is van alle tijden, maar om de zoveel tijd komt er een verandering die de tijden verandert. Vandaag maak je het verschil door leiderschap en maatschappelijk verantwoord ontwikkelen te combineren met een 'digital first' aanpak. 

Stay-Tuned helpt u bij het opmaken van uw digitale strategie en begeleidt u waar nodig bij de voorbereiding en de uitvoering ervan.

Strategie

 

Uw strategie bevat uw lange termijn doelstellingen en het plan om deze te bereiken. Uw plan wordt beïnvloed door allerlei factoren die niet altijd door u kunnen gestuurd worden. Denk aan een veranderende economie, nieuwe wetgeving, disruptieve technologie. Het is belangrijk de vinger aan de pols te houden en tijdig uw strategisch plan bij te sturen in functie van veranderende omstandigheden. Zo kan u mogelijke problemen ombuigen in opportuniteiten. De dagelijkse operaties van uw organisatie slorpen dikwijls teveel tijd op om de juiste richting van uw strategie te bewaken.

Digitale Transformatie

 

Digitale transformatie lijkt vandaag wel de roepnaam voor eender welk ICT-project. De klassieke ERP-migratie of de verhuis van een serverroom naar een datacenter is geen digitale transformatie, maar gewoon "business as usual". Wat niet wil zeggen dat deze projecten te onderschatten zijn!

Digitale transformatie bestaat uit 2 smaken die perfect kunnen samengaan:

  • Digitale bedrijfsvoering

  • Digitaal aanbod

 

Digitale Bedrijfsvoering

 

Digitale transformatie beïnvloedt de manier waarop het bedrijf wordt geleid. Beslissingen worden meer en meer gebaseerd op data en algoritmen. Bestaande processen worden stevig gedisrupteerd door 3D-printing, intelligente robots, slimme sensoren, … Dit maakt het mogelijk om sneller te beschikken over de juiste informatie om beslissingen te nemen.


Digitale transformatie heeft grote impact op de bedrijfscultuur en de verschillende stakeholders. Deze impact is voelbaar tot buiten de muren van uw bedrijfsterrein. Het raakt uiteindelijk alle bedrijven, zelfs diegenen waarvan het businessmodel niet wezenlijk verandert. De grote uitdaging ligt op het gebied van verandermanagement, omdat in relatief korte tijd een organisatie op alle niveaus fundamenteel gaat veranderen.

Digitaal aanbod

 

Nieuwe technologieën brengen nieuwe mogelijkheden met zich mee. Niet enkel kan je winnen in tijd, geld of zekerheid. Je kan ook het bestaande aanbod - product of dienst - veranderen of aanvullen met een digitaal aanbod. 'The Customer Journey' wordt meer en meer digitaal. Door slim te kijken naar wat uw klanten willen en dan de lat nog hoger te leggen kan u een grote sprong voorwaarts maken. Dit is geen eenvoudige oefening en in discussies hoor je regelmatig een quote van Henry Ford: "If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses." Het is echter ook diezelfde Henry Ford die door verregaande standaardisatie zijn productieproces dusdanig had geoptimaliseerd dat aanpassingen aan Model T gewoonweg onmogelijk waren. Of om het met een andere quote van Henry Ford te zeggen: "People can choose any color … so long as it is black."

 

Stay-Tuned

 

Stay-Tuned helpt uw organisatie bij het opmaken van een digitale strategie. In nauw overleg met de sponsor en met C-level beslissingsnemers wordt er gekeken naar uw organisatie, de bedrijfsstrategie en hoe deze te realiseren.

 

De mate van succes wordt in grote mate bepaald door de betrokkenheid van de sponsor en de kwaliteit van het kernteam. Het is dan ook uiterst belangrijk de voorbereiding terdege aan te pakken en de nodige bewaking te voorzien tijdens de uitvoering. Stay-Tuned beschikt over een netwerk van uiterst ervaren consultants en kan zodoende de juiste competenties op de juiste plaats inzetten op zowel korte, middellange als lange termijn.

 

Neem zeker contact op om uw uitdaging te bespreken.

Contacteer ons voor meer informatie.

Thanks! Message sent.