Stay-Tuned

Stay-Tuned ondersteunt organisaties, teamleaders en zaakvoerders om op een maatschappelijk verantwoorde manier digitaal te ondernemen en te groeien, dit door samen kritisch te kijken naar de juiste strategie met de juiste mensen op de juiste plaats en met het juiste proces ondersteund door de juiste digitale hulpmiddelen.

#Digital #Transformation #Consultancy

Digitalisering

De digitalisering van de maatschappij gaat aan hyperloopsnelheid vooruit. Ontwikkelingen op vlak van 4G/5G, LPWan, Internet of Things, dataverwerking, blockchain, rekenkracht, bots, smart-textiles, mixed reality, machinelearning, ... zijn de voorbije jaren enorm toegenomen en werken ook nog eens versterkend op elkaar in.

 

Dankzij ontwikkelingen door tal van start-ups en investeringen van spelers zoals Microsoft, IBM, Google & Amazon wordt de technologie op steeds grotere schaal uitgerold. Hoogtechnologische middelen komen hierdoor ook voor de KMO binnen bereik.

Deze digitale technologieën liggen niet bij elke ondernemer in de comfortzone, maar kunnen - indien goed doordacht - een rendementsverhogende en toekomstverzekerende investering zijn.

Ondernemen

Ondernemen staat gelijk aan het herkennen van opportuniteiten en hard werken om van de opportuniteit een succes te maken. De tijd om met een kritische blik naar de meerwaarde van digitalisering te kijken schiet er dikwijls bij in omdat iedereen tot over het hoofd in de operationele dagdagelijkse werking zit.

De KMO die er wel in slaagt de middelen vrij te maken wordt dikwijls eerst geconfronteerd met de praktische 'shit of yesterday' en jarenoude verworvenheden. Wie klaar wil zijn voor morgen heeft vandaag extra werk te doen.

sea-4847987_1920.jpg

Maatschappij

De maatschappij staat onder hoge druk. Vanuit een allesoverheersend geloof in economische groei hebben we de lat voor onszelf zeer hoog gelegd. Er moet almaar meer geproduceerd worden aan een almaar lagere kostprijs en een almaar hoger tempo. 

Door aan een hels tempo door het leven te jagen doen we een beroep op routine en jarenoude overlevingsreflexen. Er is te weinig tijd voor diepgang, nuancering en/of inleving waardoor stressmedicatie sociaal aanvaard is, burn-out hoger en hoger in de afwezigheidsstatistieken opduikt en extreem gedachtegoed meer en meer overheerst.

Technologie kan een belangrijk deel van de oplossing zijn maar is ook niet meer dan dát, 'een deel van'. Op de juiste manier omgaan met digitalisering biedt de mogelijkheid meer tijd te hebben voor onszelf en voor de ander op een toekomstgerichte en respectvolle manier